Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 

Niniejsza Polityka Prywatności określa:

 

 1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
 2. Jak możesz się skontaktować z nami, jako Administratorem Twoich danych osobowych?
 3. Jakie są cele, podstawy, okres przetwarzania Twoich danych osobowych oraz kim są ich odbiorcy, jeżeli jesteś:

 

 • naszym klientem,
 • użytkownikiem naszych storn internetowych,
 • użytkownikiem konta na naszych stornach internetowych,
 • z nami w kontakcie za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie internetowych,
 • subskrybentem naszego newslettera,
 • użytkownikiem naszych portali społecznościowych,
 • naszym(potencjalnym) klientem, kontrahentem lub pracownikiem naszego (potencjalnego) kontrahenta;
 • z nami w kontakcie w innej sprawie.

 

 1. Czy przetwarzamy inne rodzaje danych?
  • Gdzie znajdziesz informacje jak przetwarzamy dane związane z zawarciem i wykonaniem umowy?
  • Czy przetwarzamy inne rodzaje danych?
 2. Czy przekazujemy Twoje dane poza obszar EOG?
 3. Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?
  • Jakie dokładnie prawa Ci przysługują?
  • W jaki sposób je realizować?
 4. Czy i w jaki sposób korzystamy z plików cookies?

 

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

MOR-WA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

z siedzibą w Skawinie(adres: ul. Korabnicka 43, 32-050 Skawina), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001009520, posiadająca numer NIP: 9442280076  oraz numer REGON: 523980019  .

 

 1. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

 

Możesz się z nami skontaktować, we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w następujący sposób:

 

 • przez wiadomość e-mail na adres: office@morwa.eu 
 • telefonicznie pod numerem: 602642697
 • pocztą tradycyjną na adres: Piotr Sobota Ul. Korabnicka 43, 32-050 Skawina

 

 

SERWIS – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.zegarkistore.pl

 1. DANE PRZETWARZANE PRZEZ  MOR-WA Sp. z o.o.

W niniejszej Polityce Prywatności zawarliśmy informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach:

 

 • OBSŁUGI KLIENTA

 

 • Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

 

Składając zamówienie produktu oferowanego w naszym Serwisie podajesz nam dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Składając ewentualną reklamację podajesz nam dane niezbędne do obsługi tej reklamacji. Dane podane przez Ciebie zarówno przy składaniu zamówienia jak i przy składaniu reklamacji są przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane te mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego naszego interesu, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego na dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową oraz w celu realizacji ciążących na nas obowiązków przewidzianych prawem, w szczególności księgowo- podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 • Okres przechowywania Twoich danych osobowych

 

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania lub wypełnienie przez nas obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia. 

 

W zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie uzasadnionego interesu, dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania

 

 • Odbiorcy Twoich danych

 

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności punktom serwisowym, producentom oferowanych przez nas produktów, dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

 

 

 

 

 • KORZYSTANIA Z NASZEGO SERWISU

 

 • Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

 

Jeżeli korzystasz z naszego Serwisu a nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem możemy przetwarzać Twoje dane tj. adres IP, pliki cookies, storna internetowa, z której nastąpiło wejście, używana przeglądarka, dane o lokalizacji oraz inne identyfikatory związane z wejściem na naszą stronę. Jeżeli dane te umożliwiają identyfikację Twojej tożsamości stanowią one dane osobowe w rozumieniu RODO. Wówczas dane te przetwarzamy w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania korzystającym z naszego Serwisu  treści gromadzonych w Serwisie, udostępniania formularzy kontaktowych, umożliwiających rejestrację bądź subskrypcję naszego newslettera – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane te możemy również przetwarzać w celach analitycznych i statystycznych, wówczas podstawą przetwarzania będzie nasz uzasadniony interes, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników naszego Serwisu, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. Również z oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f  RODO możemy przetwarzać dane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Wówczas nasz uzasadniony interes będzie polegał na ochronie naszych praw.

 

 • Okres przechowywania Twoich danych osobowych

 

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania lub wypełnienie przez nas obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia. 

 

W zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie uzasadnionego interesu, dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania

 

 • Odbiorcy Twoich danych

 

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

 

 

 • ZAREJESTROWANIA SIĘ W NASZYM SERWISIE

 

 • Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych

 

W celu zarejestrowania się w naszym Serwisie musisz podać nam niezbędne dane osobowe. Padanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do założenia konta w Serwisie. Dane osobowe podane przez Ciebie w momencie rejestracji przetwarzane są przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu założenia i obsługi konta, w tym, zawarcia na Twoje żądanie i wykonanie umów o świadczenie usług droga elektroniczną. Dane te mogą być również przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu prowadzenia przez nas działań marketingowych, w tym również w formie komunikacji elektronicznej.

 

 • Okres przechowywania Twoich danych osobowych

 

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia. 

 

W zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie uzasadnionego interesu, dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

 

 

 

 

 

 • Odbiorcy Twoich danych

 

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

 

 

 

 • OTRZYMANIA WYPEŁNIONEGO PRZEZ CIEBIE FORMULARZA DOSTĘPNEGO W NASZYM SERWISIE

 

 • Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych

 

W naszym Serwisie dostępny jest formularz  umożliwiający kontakt z nami w określonych przez Ciebie sprawach. Korzystając z formularza  podajesz nam dane osobowe niezbędne nam do udzielania odpowiedzi na Twoje pytania, wyjaśnienia interesujących Cię kwestii czy podjęcia na Twoją prośbę z Tobą kontaktu. Podanie tych danych jest dobrowolne jednak konieczne do udzielenia odpowiedzi bądź zareagowania na inne zgłoszenie. Dane podane przez Ciebie w trakcie takiej formy kontaktu z nami są przez nas przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, zgłoszenie, prośbę.

 

 • Okres przechowywania Twoich danych osobowych

 

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia. 

 

 • Odbiorcy Twoich danych

 

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

 

 

 • SUBSKRYPCJI NEWSLETTERA

 

 • Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych

W celu otrzymywania  od nas informacji o naszych produktach, wydarzeniach i promocjach musisz zapisać się do naszego newslettera. Dane osobowe podane w momencie zapisywania się do newslettera są przez na przetwarzane w oparciu o Twoją uprzednią zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zapisanie się do newslettera jest dobrowolne jednak bez podania wskazanych w formularzu zapisu danych zapisanie się nie będzie możliwe. Zawsze możesz zgodę wycofać, jednak jej wycofanie nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania przez nas Twoich danych przed wycofaniem Twojej zgody.

 

 • Okres przechowywania Twoich danych osobowych

 

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania lub cofnięcia przez Ciebie zgody, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia. 

 

 • Odbiorcy Twoich danych

 

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

 

 

 

 • PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

 

 • Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych

Jeżeli odwiedzasz nasze portale społecznościowe (Facebook, Instagram) przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie z związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Cię o naszych oraz promowaniu produktów, usług i różnego rodzaju wydarzeń, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymywaniu społeczności związanej z marką.

 

 • Okres przechowywania Twoich danych osobowych

 

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia. 

 

 • Odbiorcy Twoich danych

 

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

 

 

 • OBSŁUGI KONTAKTU Z NASZYMI (POTENCJALNYMI) KONTRAHENTAMI ORAZ PERSONELEM NASZYCH (POTENCJALNYCH) KONTRAHENTÓW

 

 

 

 • Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

 

Jeżeli jesteś naszym (potencjalnym) kontrahentem lub osobą kontaktową ze strony naszego (potencjalnego) kontrahenta, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane, aby kontaktować się z Tobą w sprawach bieżących, a w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania i ew. prowadzenia dalszego kontaktu, przyjmowania i przedstawiania ofert, prowadzenia negocjacji, a także zawierania i wykonywania umów między nami a Tobą lub Twoim pracodawcą / podmiotem, który reprezentujesz i utrzymywaniu z nim relacji.

 

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

 

W przypadku, gdy jesteś naszym potencjalnym kontrahentem, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy lub podejmowanie czynności zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

W przypadku, gdy jesteś pracownikiem lub współpracownikiem naszego (potencjalnego) kontrahenta, wyznaczonym do kontaktu, wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na utrzymywaniu relacji i prowadzeniu kontaktu z naszymi kontrahentami.

 

 • Źródło pozyskania Twoich danych osobowych

 

Pozyskanie przez nas Twoich danych osobowych może mieć miejsce jeżeli:

 • sam podałeś/aś nam swoje dane osobowe;
 • dane zostały podane w publicznie dostępnym źródle, w szczególności na stronie internetowej Twojej firmy lub firmy Twojego pracodawcy / podmiotu, który reprezentujesz;
 • podał nam je Twój pracodawca / podmiot, który reprezentujesz, jako nasz (potencjalny) kontrahent, wskazując Ciebie jako osobę kontaktową z jego strony.

 

Jeżeli jesteś pracownikiem lub współpracownikiem naszego (potencjalnego) kontrahenta, wyznaczonym do kontaktu, to Twoje dane przetwarzamy wyłącznie do prowadzenia kontaktu z Tobą i nie przetwarzamy więcej danych niż Twoje imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu i adres e-mail.

 

Jeżeli jesteś naszym (potencjalnym) kontrahentem i podejmujemy czynności zmierzające do zawarcia umowy, wówczas przetwarzamy dodatkowo Twoje dane niezbędne do zawarcia przyszłej umowy tj. adres prowadzenia działalności, adres korespondencyjny, nr NIP, nr REGON. Inne dane mogą być przez nas przetwarzane wyłącznie jeżeli uzyskamy je od Ciebie.

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże zbieramy tylko dane nam niezbędne, wobec czego bez ich podania nie będziemy mieli technicznej możliwości kontaktowania się z Tobą lub zawarcia umowy z Tobą lub Twoim pracodawcą / podmiotem, który reprezentujesz.

 

 • Okres przechowywania Twoich danych osobowych

 

Twoje Dane osobowe, będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia bieżącej komunikacji – udzielenie odpowiedzi na pytania i ewentualne prowadzenie dalszej komunikacji, przygotowanie ofert, wymiana dalszej korespondencji itp. Po tym okresie, jak również w przypadku zawarcia umowy z Tobą lub Twoim pracodawcą / podmiotem, który reprezentujesz, Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

W zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie uzasadnionego interesu, dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

 

 • Odbiorcy Twoich danych

 

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

 

 • OBSŁUGI KONTAKTU / KORESPONDENCJI W INNYCH SPRAWACH

 

 • Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

 

Jeżeli kontaktujesz się z nami lub my kontaktujemy się z Tobą w innych sprawach niż w celu podjęcia z nami współpracy jako nasz kontrahent lub osoba wyznaczona do kontaktu ze strony naszego kontrahenta, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu załatwienia sprawy, związanej z kontaktem.

 

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze kierowanej do nas korespondencji oraz załatwianiem bieżących spraw np. urzędowych itp. związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.

 

Twoje dane przetwarzamy wyłącznie, jeżeli:

 • sam/a nam je podałeś/aś albo
 • udostępniłeś je publicznie sam/a lub za pośrednictwem swojego pracodawcy / podmiotu, który reprezentujesz.

 

Jeżeli sam podajesz nam swoje dane, to jest podanie ich jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będziemy mieli technicznej możliwości kontaktowania się z Tobą i załatwienia sprawy, z którą się do nas zwracasz.

 

 • Okres przechowywania Twoich danych osobowych

 

Twoje Dane osobowe, będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia bieżącej komunikacji – udzielenie odpowiedzi na pytania i ewentualne prowadzenie dalszej korespondencji. Po tym okresie, Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Twoje dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

 

 

 • Odbiorcy Twoich danych

 

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

 

 1. INNE RODZAJE DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MOR-WA Sp. z o.o.

 

 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W INNYCH PRZYPADKACH

 

W związku z prowadzoną przez nas działalnością, zbieramy i przetwarzamy dane również w innych przypadkach, w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych np. podczas spotkań biznesowych, czy poprzez wymianę wizytówek itp.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych w takich sytuacjach jest nasz uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu i utrzymywaniu relacji z naszymi klientami, kontrahentami i współpracownikami.

 

Dane osobowe zebrane w takich przypadkach, przetwarzamy wyłącznie w celu, dla jakiego zostały nam przekazane i nie są przekazywane żadnym innym osobom, poza podmiotami, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom hostingowych itp.

 

Twoje dane osobowe zebrane w takich przypadkach będą przechowywane przez okres trwania naszej relacji uzasadniającej wzajemny kontakt w celach współpracy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza EOG.

 

 1. TWOJE UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

 • PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, masz następujące prawa:

 

 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych

 

Na tej podstawie możesz uzyskać informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, rodzaju (kategoriach) danych, odbiorcach, którym udostępniamy Twoje dane oraz o planowanym czasie przetwarzania Twoich danych.

 

 • Prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych

 

W razie zgłoszenia takiego żądania, otrzymasz od nas kopię Twoich danych jakie przetwarzamy.

 

 • Prawo do żądania sprostowaniaTwoich danych osobowych

 

Jeżeli Twoje dane, które przetwarzamy są błędne lub niekompletne, możesz w każdej chwili zwrócić się do nas o ich poprawienie lub uzupełnienie.

 

 • Prawo żądania usunięciaTwoich danych osobowych

 

Możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, w sytuacji gdy nie są one już niezbędne do realizacji żadnego z celów, dla którego zostały zebrane.

 

 • Prawo żądania ograniczeniaprzetwarzania Twoich danych osobowych

 

W razie żądania ograniczenia przetwarzania, Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w innym zakresie niż ich przechowywanie, aż do czasu ustania przyczyn ograniczenia ich przetwarzania. Poza przechowywaniem, Twoje dane osobowe w okresie ograniczenia ich przetwarzania, mogą być przetwarzane wyjątkowo na podstawie Twojej zgody lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́ albo w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej bądź́ z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

 

 • Prawo do przeniesienia Twoich danych

 

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w związku z zawartą umową lub Twoją zgodą, możesz zwrócić się do nas o wydanie Twoich danych osobowych, dostarczonych nam przez Ciebie, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możesz również domagać się przesłania tych danych innemu podmiotowi, ale pod warunkiem, że będzie to możliwe z uwagi na techniczne możliwości istniejące zarówno po naszej stronie jak i podmiotu, któremu chcesz przesłać swoje dane.

 

 • Prawo do wniesienia sprzeciwuwobec przetwarzania Twoich danych

 

W zakresie danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu (jest to podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit f RODO), możesz w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Pamiętaj, że Twój sprzeciw dotyczący przetwarzania w innych powinien zawierać uzasadnienie. Bez uzasadnienia możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

 

 • Prawo do wycofania zgody wobec przetwarzania Twoich danych

 

W przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie Twojej zgody (podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO), możesz w każdej chwili zgodę wycofać. Cofnięcie zgody, nie ma oczywiście wpływu na zgodność przetwarzania przez nas Twoich danych przed wycofaniem Twojej zgody.

 

 • Prawo do wniesienia skargi do PUODO

 

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • SPOSÓB ZGŁASZANIA ŻĄDAŃ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH

 

Wszelkie żądania związane z przysługującymi Ci prawami wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych możesz składać:

 

 • przez wiadomość e-mail na adres: office@morwa.eu
 • pocztą tradycyjną na adres: Mor-wa ul. Korabnicka 43, 32-050 Skawina

 

Odpowiedź na wniosek otrzymasz tą samą drogą w jakiej zgłosiłeś do nas swój wniosek, chyba że wyraźnie wskażesz w jakiej formie chcesz ją otrzymać.

 

Jeżeli nie będziemy w stanie zidentyfikować Twojej osoby na podstawie Twojego wniosku, wówczas zwrócimy się do Ciebie o podanie dodatkowych informacji.

 

Wniosek o realizację Twoich praw rozpatrywany jest w terminie miesiąca od jego otrzymania. Termin ten może być przedłużony, w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany wraz z podaniem przyczyn przedłużenia terminu.

 

 1. PLIKI COOKIES


Nasza strona internetowa dostępne pod adresem www.zegarkistore.pl podobnie jak wiele stron internetowych zapisują na urządzeniu końcowym, z którego korzystasz (np. na komputerze, tablecie, smartfonie), tzw. pliki cookies (ang. „ciasteczka”).

 

Pliki cookies zapisane na Twoim urządzeniu końcowym umożliwiają uzyskanie dostępu do informacji w nich zwartych. Dzięki tym informacjom możliwe jest prawidłowe działanie naszych witryn, ale również dokonywanie analizy statystycznej ruchu na nich, np. uzyskiwanie informacji jakie treści są najczęściej czytane itp. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane do zbierania informacji w celach handlowych np. lepszego dostosowania przedstawianych treści i ofert do Twoich preferencji i zainteresowań, ustalonych na podstawie informacji zapisanych w plikach cookies.

 

W każdej chwili możesz zrezygnować z plików cookies. Każda przeglądarka internetowa umożliwia wyłączenie ciasteczek zarówno po zakończeniu sesji na danej stronie internetowej jak i trwale, zarówno dla danej witryny, jak i dla wszystkich odwiedzanych przez Ciebie serwisów internetowych. Informacje w jaki sposób zrezygnować z plików cookies znajdziesz w informacjach podawanych przez dostawcę Twojej przeglądarki, najczęściej w zakładkach Pomoc lub podobnych.

 

Informacje o korzystaniu przez nasze strony internetowe z plików cookies pojawiają się przy Twojej pierwszej wizycie na danej stronie. Jeżeli decydujesz się pozostać na naszej stronie internetowej bez wyłączania ciasteczek, wyrażasz zgodę na ich pobieranie.

 

 

 

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Waluty
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl